n17-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Sv.128 21.5. Slaghåv på lundartade lokaler 1 km norr om Gumbaritsa Salix, Alnus, Betula, Prunus Rubus idaeus, Stellaria holostea Aquilegia, Urtica m.fl.
Sv.129 21.5. Sållning i myrstack på samma lokal som föregående
Sv:130 21.5. Sållning under sälg på samma lokal som föregående
Sv:131 15.-21.5. Gumbaritsa. Flygande o. krypande under stockar o. dy
Sv:132 21.5. Gumbarits. I skyttegrav i sandjord på kulturmark i byn
Sv:133 21.5. Under stockar på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv:134 23.5. 4 säs [?] Segesanjoki. Strandbankar. Bankarnas [Bankarna] av mycket ensartad typ, bestå av mycket finkornig sandblandad lera, ställvis är den bar, ställvis förekommer ett m.e.m. [jatkuu]

[ei sivunumeroa]

[jatkoa] tunt humuslager övret. Den bara sanden av vanligen rätt vegetationsfri eller gles. Här förekomma bl.a. Dyschirius arenosus, Bemb 4-maculatum, Bemb. litorale B. rupestre, Stenus biguttatus, St. bipunctatus Bemb ruficolle (1 ex.) Bledius talpa, Bl. subterraneus Tachyusa constricta. Där ett humuslager finnes växer olika tätt Scirpus silvaticus och Carex aquatilis. Ställvis även Poa nemoralis, Peplis portula.
Här förekomma samma arter som ovan o. dessutom bl.a. Elaphrus cupreus, E. riparius, Phil. tenuis Phil. fulvipes, Bemb. obliquum B. azurescens (7 ex.) Acupalp. flavicollis, Aegialia sabuleti, Tachyusa leucopus, T. corarctata [coarctata] Dysch. septentrionum, Limnichus sericeus, Hippuriphila, Brachyusa Bledius pallipes, Bl ? terebrans

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet