n17-010.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Bemb articulatum, Bagous nigritarsis
Sv: 135 4.5. Under granbark 2 km norr om Piltsusj:s mynning
Sv: 136 24.5. Krypande på sandmark nära Piltsusj:s mynning. Cis och Epuraea på björk (Polyporus)
Sv: 137 19.5. Ladogas strand vid Gumbaritsa
Sv: 138 5.5. Hästspillning Gumbaritsa
Sv: 139 12.5. Bland Sphagnum i försumpad granskog 2 km norr om Piltsusj:s mynning
Sv: 137 a 24.5. Slaghåv på Ladogas strand i kvällssol 20.00 nära Piltsusj:s mynning
Sv: 138. a 23.5. I ler-sand vid liten bäck mellan Kuuttilahti o. Segesanj (etikett Kuuttilahti)
Sv: 139. a 23.5. Segesanjoki Kulturbetonade lokaler under

[ei sivunumeroa]

stockar o. i gropar på ler-sandmark nära landsvägsbron
Sv: 140 15.-24.5. På fönster innan- och utanför korsu på tallås nära Piltsusj:s mynning
Sv: 141 25.5. Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning
Sv: 142 25.5. Piltsusj 1 km 1 km från mynningen. korslad lers-sandbank
Sv: 143 25.5. På Polyporus (hård) på björk nära Piltsusj:s mynning
Sv: 144 25.5. Svärmande i tallskog nära Piltsusj:s mynning (även vid hästspillning)
Sv: 145 15-25.5. Nära Piltsusj:s mynning (Palmgren)
Sv: 146 25.5. På sandmark i trakterna av Piltsusj:s nedre lopp
Sv: 147 26.5. I gropar på sandmark på torr tallås längs [jatkuu]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet