n17-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Svi 183 14.6. Uslanka. Uslankajoki stränder av grov sand
Svi: 184 14.6. Uslanka. Slaghåv på ängsmarker vid Uslankajoki
Svi 185 14.6. Uslanka. Som föregående
Svi 186 14.6. Uslanka. Under bräder o. dy. på kulturbetonade lokaler vid Uslankaj.
Sv: 187 10-15.6. Kuujärvi. 1,5 km söder om Pitkäjärvi. Sandmark i gles lövskog. Cetania[?] flygande 14.6.
Sv: 188 15.6. Kuujärvi. Slaghåv i kvällssol på ängsmarker vid sydändan av Pitkäjärvi
Sv: 189 16.6. Plats som föregående på förmiddagen
Sv:190 17.6. 5 km åt väster[?] från Pitkäjärvi. Slaghåv på rätt torr förhuggning bl.a Chamaenerium o. Melanp. nemorosum
Svi 191 18.6. Slaghåv på förmiddagen på lundartade lokaler

[ei sivunumeroa]

o. lövängar 2,5 km S. om Pitkäjärvi
Sv 192 18.6. Slaghåv på rismyr 2,5 km S om Pitkäjärvi
Sv: 193 16-18.6. Sandmark i gles lövskog 1,5 km S. Pitkäjärvi (stor Cicada på ängsmark 1 km S. om denna lokal)
Sv: 194 18.6. 1,5 km söder om Pitkäjärvi. Sållning bland Sphagnum vid bäck i granskog (Agabus i bäcken)
Sv: 195 18.6. Plats som n:o 191 slaghåv i kvällsol.
Sv: 196 18.-19.6. Sandmark i gles lövskog 1,5 km S. Pitkäjärvi (Silvanus flygande)
Sv: 197 20.6. Slaghåv på ängsmark vid Vaaseni
Svi 198 20.6. Sandstränder vid Vaaseni (Acup. flavic. o Geor. cren. på sand-lerstränder. Dytisc. med vattenhåv)

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet