n17-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

Sv: 207 28.6 På ängsmarker 3 km S: om Pitkäjärvi Chrysochloa mest pa [på] dessutom pa [på] Talictrum Ranunculus acris, Carex m.m.
Sv: 208 28.6 Som föregående
Sv: 209 25.-28.6 På olika lokaler i gles lövskog S Pitkäjärvi
Sv: 210 28.6 På torra backar 1,5 km S. Pitkäjärvi
Sv: 211 29.6 Ängsmarker 2-3 km söder om Pitkäjärvi. Chrysochloa förutom[?] på [tekstiä pyyhitty pois] ove [även] pa [på] Rumex acetosa o. Phloem[?] Harpalus, Cychrus o Elater under stock på ängsmarker. Agonum på sandmar, Atomaria slaghåv kring stora stackar av ruttet hö.
Sv 212 1.7 Sandiga marker i lövskog 1-2 km S. Pitkäjärvi. Chrysochloa på på ängsmarker på Centaurea Trollius o. Geranium. Cryptoceph. [jatkuu]

[Ei sivunumeroa]

[Jatkoa:] i kopula på Hypochaeris
Sv: 213 1.7 1,5 km S. Pitkäjärvi Cis på trädsvamp på gran Epuraea på gran o aspstammar
Sv: 214 2.7 I gropar på sandmark 1,5 km S. Pitkäjärvi. Cryptoceph. på Hypochaeris
Sv: 215 2.7 Ängsmarker 3 km S. Pitkäjärvi. Monochamus på tallstammar
Sv: 216 2.7 Slaghåv kring stora stackar av ruttet hö på ängar 2-3 km S. Pitkäjärvi
Sv: 217 2.7 Torra backar 1,5 km S Pitkäjärvi
Sv: 218 3.7 se n:o 214
Sv: 219 3.7 på färska tallstammar S. Pitkäjärvi
Sv: 220 7.7 Slaghåv på ängsmarker 2,5 km S Pitkäjärvi Chrysochloa o. Mordella perlata på Centaurea phrygia Liodes på torrare lokal
Sv: 221 7.7 som n:o 216

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet