n17-016.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Sv:222 9.7. Lövängar vid sydändan av Pitkäjärvi. Chrysochloa på Centaurea phrygia
Sv:223 1.-10.7. Uslanka (Fager)
Sv:224 10.7. 2 km S. Pitkäjärvi på färska granstammar
Sv:225 1.-11.7. 1,5 km S Pitkäjärvi. På färska granstammar i solsken
Sv:226 11.7. 3 km S. Pitkäjärvi slaghåv kl 19.00-20.00 på torr mark bevuxen med bl.a. Chrysanthemum, Chamaenerion o. Hypericum
Sv:227 11.7. Slaghåv kring stora stackar av ruttet hö 2,5 km S Pitkäjärvi. Chrysochloa o. Mordella perlata på Centaurea phrygia
Sv:228 12.7. Vaaseni Vaasenijoki kullerstensstränder (2 ex Thinobius i röret)
Sv:229 12.7. Vaaseni Slaghåv på ängsmarker o. i grop på åker

[ei sivunumeroa]

Sv:230 12.7. 2 km S Pitkäjärvi på färska granstam. (Dorcatoma flygande)
Sv:231 28.6.-13.7. Uslanka (Edelman)
Sv:232 14.7. Uslanka i mjuk kosvamp
Sv:233 14.7. Uslanka Lerbranter o lerstränder vid Syväri och Uslankaj. nära mynningen
Sv:234 14.7. Uslanka Slaghåv på ängsmarker vid Syväri och Uslankajoki
Sv:235 14.7. Uslank. I gropar i ler-humusjord nära Syväri
Sv:236 15.7. I lummig lund vid strömmen mellan Pitkäjärvi o. Kuujärvi. Melasoma 20-punctata o. Nanoph. sahlbergi m.fl. på sälg.
Sv:237 16.7. An[Ån?] 2 km N om Agnehenkylä vattenhåv i blindammar samt vattensamlingar invid in tät Carex rostrata o. goodenowi [goodenowii, nyk. nigra]. Vidare på sandbankar vid ån

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet