n199-015.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
749

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 749

7942 Pterostichus nigrita F.
7943 Agonum fuliginosum Panz
7944-7945 Hydroporus melanarius Sturm
7946-7948 Hydroporus longicornis Sharp
7949-7952 Gaurodytes guttatus Payk.

På liggande ca 25 cm tjock tall.

7953 Harmininius undulatus De G.

På stående grov tall.

7954 Anaspis schilskyana Csiki

På den höga stubben av en avbruten
tall.

7955 Phloeonomus pusillus Grav.
7956-7957 Phloeonomus lapponicus Zett.
7958 Nudobius lentus Grav.
7959-7960 Placusa
7961-7962 Plegaderus vulneratus Panz.
7963 Epuraea laeviuscula Gyll.
7964 Rhizophagus depressus F.
7965 Rhizophagus dispar Fayk.
7966 Trypodendron lineatum Ol.
7967 Pityogenes chalcographus L.

5 juli 1950 På trädsvamp på gran.

7968-7970 Ostoma ferruginea L.

Under barken av stående grov tall.

7971 Quedius laevigatus Gyll.
7972 Leptusa pulchella Mannh.
7973 Paromalus parallelopipedus Hbst
7974 Rhuncolus

Från bo av Formica execta.

7975 Philonthus

Kirjautuminen

Kielet