n199-021.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
755

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 755

Sållning under stående grov tall.

8321-8322 Phloeonumus pusillus Grav.
8323 Rhagonycha
8324-8329 Plegaderus saucius Er.
8330-8331 Rhizophagus depressus F.
8332-8336 Orthotomicus longicollis Gyll.

Under barken av nästan frisk tall.

8337-8341 Plegaderus saucius Er.
8342 Blastophagus piniperda L.
8343-8347 Orthotomicus longicollis Gyll.

Under barken av en liggande grov
gran.

8348-8349 Agathidium bicolor J. Sahlb.
8350 Agathidium laevigatum Er.

9 juli 1950 På mjuk trädsvamp på björk.

8351-8357 Diaperis boleti L.

På al.

8358-8362 Melasoma aenea L.

Med slaghåv vid landsvägen.

8363 Leptura maculicornis De G.
8364 Melasoma populi L.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

4 aug. 1945 Under tallbark.

8365 Nudobius lentus Grav.
8366 Plegaderus vulneratus Panz.

I granstubbe.

8367 Atheta picipennis (Mannh.) Brund.

Kirjautuminen

Kielet