n199-024.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
758

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 758

Sållning under ca 20 cm tjock tall.
Se 7.8.1945

8612 Phloeonomus pusillus Grav.
8613-8617 Placusa
8618 Placusa
8619 Plegaderus vulneratus Panz.
8620-8621 Epuraea
8622 Corticaria
8623 Rhizophagus
8624 Hypophloeus longulus Gyll.
8625 Orthotomicus longicollis Gyll.

Med slaghåv på Betula nana-bevuxet
kärr.

8626-8628 Cyphon
8629 Cyphon
8630-8632 Aphthona
8633-8637 Chaetocnema sahlbergi Gyll.
8638 Rhynchaenus iota F.

12 aug. 1945 På liggande grov gran.

8639 Olisthaerus substriatus Gyll.
8640 Baptolinus pilicornis Payk.
8641 Atheta
8642-8643 Ostoma ferruginea L.
8644 Cerylon histeroides F.

Under granbark.

8645 Olisthaerus substriatus Gyll.
8646 Baptolinus pilicornis Payk.
8647 Atheta arcana Er.
8648-8650 Crypturgus hispidulus Thoms.

På liggande murken björk.

8651 Quedius
8652 Quedius

Kirjautuminen

Kielet