n199-029.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
763

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 763

SIBBO, KITÖ

21 juli 1950 På unga aspar vid vägen till
båthuset.

8870-8872 Saperda carcharias L.

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

22 juli 1950 I havet vid stranden.

8873 Ilybius aenescens Thoms.

I hällkar.

8874-8875 Hydroporus tartaricus Lee.
8876-8881 Deronectes griseostriatus De G.
8882-8885 Enochrus quadripunctatus v. sahlbergi Fauv.

SIBBO, KITÖ

23 juli 1950 På Potamogeton pectinatus i
Morsviken.

8886-8887 Haemonia mutica F.

Vid kökstrappa.

8888 Quedius

Ur kläckningslåda med sälg från
Löparö.

8889 Corymbites aeneus L.

24 juli 1950 På marken.

8890 Amphimallon solstitialis L.

Kirjautuminen

Kielet