n199-035.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
769

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 769

HELSINGE, LINNA GÅRD

4 sept. 1950 Ur kläckningslåda med kajbo.

9031-9032 Philonthus fuscus Grav.
9033 Dendrophilus punctatus Hbst

HELSINGFORS

8 sept. 1950 Från risgryn.

9034 Tribolium destructor Uittenb.

HELSINGE, LINNA GÅRD

10 sept. 1950 Ur kläckningslåda med kajbo.

9035 Philonthus fuscus Grav.

17 sept. 1950 Ur kläckningslåda med kajbo.

9036-9037 Philonthus fuscus Grav.
9038-9039 Dendrophilus punctatus Hbst

5 nov. 1950 Sållning av bark och mossa från
nästan död asp i allén vid rian.

9040-9043 Phloeocharis subtilissima Mannh.
9044-9046 Phloeonomus lapponicus Zett.
9047 Nudobius lentus Grav.
9048-9054 Philonthus expectatus Smet.
9055-9058 Cyphea curtula Er.
9059 Amischa analis Grav.
9060 Phloeopora
9061 Euplectus
9062 Euplectus punctatus Muls.
9063 Cryptophagus
9064 Lathridius lardarius De G.
9065 Enicmus hirtus Gyll.
9066 Enicmus consimilis Mannh.
9067-9073 Enicmus minutus L.

Kirjautuminen

Kielet