n199-041.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
775

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 775

Sållning av mossa från stående aspar
i allén vid rian.

9548 Dromius fenestratus F.
9549-9550 Phloeocharis subtilissima Mannh.
9551 Phyllodrepa nigra Grav.
9552 Aleochara sanguinea L.
9553 Silusa rubiginosa Er.
9554 Trimium brevicorne Reich.
9555 Atomaria ruficornis Marsh.
9556 Enicmus
9557-9564 Corticarina
9565-9566 Cerylon deplanatum Gyll.
9967-9570 Dorytomus dejeani Faust

3 dec. 1950 Sållning av bark från den 5 och
25 november nämnda aspar.

9571 Leptusa
9572-9573 Euplectus karsteni Reich.
9574-9576 Acritus
9577-9578 Cerylon deplanatum Gyll.
9579-9580 Xyleborus cryptographus Ratzb.

Sållning av svart, relativt lös
bark från samma träd.

9581 Microleste minutulus Goeze
9582 Atheta linearis Grav.
9583-9585 Euplectus nanus Reich.
9586 Euplectus fauveli Guill.
9587-9588 Euplectus karsteni Reich.
9589-9606 Acritus minutus Hbst
9607 Mycetophagus
9608 Cerylon deplanatum Gyll.
9609 Trypophloeus bispinulus Egg.
9610-9611 Xyleborus cryptographus Ratzb.
9612-9615 Pseudoscorpionidea

Mörk, men för det mesta något färs-
kare bark från samma träd.

9616 Quedius laevigatus Gyll.

Kirjautuminen

Kielet