n199-157.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
891

[s] 891

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

4515 Malthodes
4516 Scymnus suturalis Thunb.
4517 Galerucella tenella L.
4518 Nanophyes marmoratus Goeze

SIBBO, TALLHOLM

27 juni 1958 Inomhus på fönstret.

4519 Quedius

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

30 juni 1958 Kläckt ur torr tall.

4520-4521 Eremotes ater L.

3 juli 1958 Kläckt ur torr tall.

4522 Corticarina
4523 Eremotes ater L.

SIBBO, TALLHOLM

3 juli 1958 Sållning av barr och kvistar, där en hög av grankvistar
legat.

4524-4527 Acrotrichis intermedia Gillm.
4528 Orthoperus improvisus Bruce
4529-4530 Stilicus rufipes Germ.
4531 Tachinus
4532 Atheta fungi Grav.
4533 Oxypoda
4534 Crepidodera nigritula Gyll.

Sållning av multnande gräshög i vilken fanns några
grangrenar.

4535 Pterostichus strenuus Panz.
4536-4537 Cercyon analis Payk.
4538 Stilicus rufipes Germ.
4539 Stenus clavicornis Scop.

Kirjautuminen

Kielet