n199-161.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
895

[s] 895

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

SIBBO, TALLHOLM

10 aug. 1958 På marken vid nättorkningsplatsen.

4598 Notiophilus aquaticus L.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

22 aug. 1958 I stammen nära toppen av liggande gran.

4599-4608 Xylita livida Sahlb.

HELSINGE, LINNA GÅRD

3 maj 1959 Flygande vid karaktärshuset.

4609 Catops nigrita Er.

Under barken av en asp vid Vanda å.

4610 Atheta linearis Grav.
4611 Atheta aequata Er.

SIBBO, SPJUTSUND

15 maj 1959 Flygande vid garaget.

4612 Dictyopterus aurora Hbst

Kirjautuminen

Kielet