n199-164.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
898

[s] 898

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

12 juli 1959 På björksvamp på trädstubbe.

4644-4646 Cis boleti Scop.
4647 Rhizophagus

Med slaghåv.

4648 Anthophagus omalinus Zett.
4649 Malthinus biguttulus Payk.
4650 Malthinus flaveolus Payk.
4651-4653 Malthodes
4654 Malthodes
4655-4658 Malthodes
4659 Malthodes
4660 Cyphon
4661 Aderus

SIBBO, SPJUTSUND

17 juli 1959 Flygande.

4662 Dictyopterus affinis Payk.

SIBBO, TALLHOLM

19 juli 1959 På stranden vid bryggan.

4663 Bembidion quadrimaculatum L.

23 juli 1959 Flygande.

4664 Aleochara verna Say

31 juli 1959 På Linaria vulgaris.

4665-4668 Brachypterolus linariae Corn.

Kirjautuminen

Kielet