n199-178.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
912

[s] 912

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

HELSINGE, LINNA GÅRD

30 april 1961 Sållning på strandsluttningen vid Vanda å vid
Turkkibacka.

5233 Arpedium quadrum Grav.
5234 Epuraea limbata F.
5235 Phyllotreta
5236 Cassida flaveola Thunb.

Sållning under al, vide och Sambucus på strandsluttningen
vid Vanda å vid Turkkibacka. Samma ställe som 29.4.1951 nr
120-138.

5237 Trogophloeus elongatulus Er.
5238 Oxytelus nitidulus Grav.
5239 Lathrobium longulum Grav.
5240 Sipalia circellaris Grav.
5241 Atheta oblongiuscula Sharp
5242 Atheta fungi Grav.
5243-5246 Dasyglossa prospera Er.
5247 Brachygluta haematica Leach ♀
5248-5258 Heterhelus scutellaris Heer
5259 Corticaria
5260 Rhinosimus planirostris F.

Sållning av mossa på björkstubbar i parken vid ån.

5261 Conosoma strigosum J. Sahlb.
5262 Meligethes aeneus F.
5263 Rhizophagus dispar Payk.

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

3 juni 1961 Ur kläckningslåda med gran.

5264-5265 Polygraphus poligraphus L.
5266-5274 Pityogenes chalcographus L.

Kirjautuminen

Kielet