n199-181.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
915

[s] 915

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

Sållning av bark och trädsvampar från en torr al.

5316 Phloeocharis subtilissima Mannh.
5317-5319 Malthodes fuscus Waltl
5320 Rhizophagus bipustulatus F.
5321-5322 Corticaria longicollis Zett.
5323 Corticarina
5324-5337 Cis bidentatus Ol.
5338-5344 Ennearthron cornutum Gyll.
5345-5346 Orchesia micans Panz.
5347-5348 Abdera flexuosa Payk.

BORGÅ, LÅNGÖR

10 juli 1961 Sållning av nyligen ilandfluten tång.

5349-5351 Pterostichus vernalis Panz.
5352 Cercyon litoralis Gyll.
5353-5355 Cercyon depressus Steph.
5356-5357 Cercyon analis Payk.
5358 Trogophloeus rivularis Motsch.
5359-5361 Philonthus umbratilis Grav.
5362 Philonthus quisquiliarius Gyll.
5363-5371 Cafius xantholoma Grav.
5372-5374 Falagria
5375 Atomaria fuscata Schönh.
5376 Corticaria impressa Ol.

Sållning av rutten tång.

5377 Dyschirius globosus Hbst
5378 Cercyon litoralis Gyll.
5379-5384 Cercyon depressus Steph.
5385-5386 Cercyon analis Payk.
5387 Acrotrichis fascicularis Hbst
5388-5398 Trogophloeus
5399 Xantholinus angustatus Steph.
5400-5401 Falagria
5402 5404 Ocalea picata Steph.

Kirjautuminen

Kielet