n199-209.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
942

[s] 942

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

18 juni 1963 Mestadels på marken.

6530-6531 Falagria sulcata Payk.
6532 Atheta longicornis Grav.
6533 Buprestis rustica L.
6534-6536 Geotrupes stercorosus Scriba
6537 Monochamus galloprovincialis Ol.
6538 Phyllodecta
6539 Dryocoetes hectographus Rtt.

SIBBO, TALLHOLM

21 juni 1963 På marken.

6540-6542 Lampyris noctiluca L.

22 juni 1963 I burk med kött i sorkgång.

6543-6545 Catops nigricans Spence
6546 Catops nigrita Er.

BORGÅ, LÅNGÖR

22 juni 1963 Med slaghåv

6547 Bolitobius
6548-6555 Cantharis rufa L.
6556 Prosternon tessellatum L.
6557 Olibrus aeneus F.
6558 Phyllotreta
6559-6561 Mantura Chrysanthemi Koch
6562-6567 Apion hookeri Kirby
6568-6569 Ceuthorrhynchus
6570-6572 Ceuthorrhynchus
6573 Ceuthorrhynchus

Under tång.

6574-6575 Pterostichus vernalis Panz.

Kirjautuminen

Kielet