n199-216.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
949

[s] 949

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

I ihålig ask på Ramsholm.

6892 Scaphosoma boreale Lbl.
6893 Xylodromus depressus Grav.

Sållning av mossa från askar på Ramsholm.

6894 Trichocellus Placidus Gyll.
6895 Colon latum Kr.
6896-6897 Atheta fungi Grav.
6898-6899 Sipalia circellaris Grav.

MARIEHAMN

19 juli 1963 Vattenhåvning vid stranden vid Tullarns äng.

6900-6901 Haliplus immaculatus Gerh.
6902 Bidessus geminus F.
6903-6907 Hygrotus inaequalis F.
6908-6909 Coelambus impressopunctatus Schall.
6910-6912 Ilybius fuliginosus F.
6913-6952 Ilybius subaeneus Er.
6953 Noterus
6954 Enochrus bicolor F.
6955 Coccidula rufa Hbst

EKENÄS, DRAGSVIK Karl W. Stockmann

19 juli 1963 På marken.

6956 Pterostichus vulgaris L.
6957 Calathus erratus Sahlb.
6958-6959 Serica brunnea L.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

23 juli 1963 Ur kläckningslåda med för 3 år sedan tagen granstock.

6960 Monochamus rosenmülleri Cederhj.

Kirjautuminen

Kielet