n199-063.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
797

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 797

Med slaghåv på äng.

776-777 Liodes parvula Sahlb.
778 Meligethes
779 Atomaria

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

14 juli 1951 Nedskakade från Salix caprea.

780 Dromius marginellus F.
781 Strophosomus rufipes Steph.

Under barken av liggande rätt torr
av Hansenia angripen tall.

782 Anisotoma humeralis F.
783 Agathidium confusum Bris.
784 Philonthus expectatus Smet.
785-786 Leptusa pulchella Mannh.
787-791 Leptusa fumida Er.
792 Bibloporus bicolor Denny ♀
793-794 Euplectus piceus Motsch.
795 Malthodes brevicollis Payk.
796 Rhizophagus dispar Payk.
797 Enicmus rugosus Hbst
798-799 Cerylon ferrugineum Steph.
800-815 Cis punctulatus Gyll.
816-821 Ennearthron cornutum Gyll.
822-828 Abdera triguttata Gyll.
829-834 Eremotes ater L.

Flygande.

835 Aleochara fumata Grav.

Med slaghåv.

836 Ceuthorrhynchus

Kirjautuminen

Kielet