n199-253.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
986

[s] 986

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

Sållning av samma slag som föreg. men i en annan hög.

8322 Cercyon terminatus Marsh.
8325 Phyllodrepa floralis Payk.
8324 Atheta atramentaria Gyll.
8325 Atheta subsinuata Er.
8326 Atheta nigra Kr.
8327 Atheta sordida Marsh.
8328 Atheta longicornis Grav.
8329 Monotoma bicolor Villa
8330 Cryptophagus distinguendus Sturm
8331-8334 Cryptophagus saginatus Sturm
8335-8336 Mycetaea hirta Marsh.
8337 Pseudeurostus hilleri Rtt.
8338-8339 Ptinus tectus Boield.

Sållning av delvis starkt förmultnad halm med spillning
även från större djur.

8340 Cercyon analis Payk.
8341 Ptenidium pusillum Gyll.
8342-8349 Scydmaenus rufus Müll.
8350 Leptacinus parumpunctatus Gyll.
8351-8352 Leptacinus intermedius Donisth.
8353 Xantholinus fracticornis Müll.
8354 Philonthus debilis Grav.
8355 Oligota inflata Mannh.
8356-8359 Atheta subsinuata Er.
8360-8361 Atheta nigra Kr.
8362 Atheta nigra Kr.
8363 Atheta subsinuata Er.
8364 Carcinops 14-striata Steph.
8365 Omosita depressa L.
8366 Monotoma spinicollis Aubé
8367-8368 Monotoma bicolor Villa
8369-8373 Monotoma bicolor Villa
8374 Cryptophagus distinguendus Sturm
8375 Cryptophagus saginatus Sturm
8377 Trox scaber L.
8378-8380 Labia minor L. (Derm.)

Kirjautuminen

Kielet