n199-065.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
799

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 799

BORGÅ, ONAS, RISHOLM

15 juli 1951 Ur kläckningslåda med sälg.

857 Saperda scalaris L.

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

20 juli 1951 Under barken av kullfallen rätt
grov Hansenia-tall med ett trettio-
tal Zilora ferruginea-larver och
-puppor. Se nr 1260-1264

858 Phloeocharis subtilissima Mannh.
859-860 Phloeopora testacea Mannh.
861-862 Leptusa fumida Er.
863 Euplectus punctatus Muls.
864 Bibloporus höglundi Palm ♂
865 Malthodes
866 Cerylon histeroides F.
867-878 Cis punctulatus Gyll.
879 Cis bidentatus Ol.
880-884 Ennearthron cornutum Gyll.
885-897 Abdera triguttata Gyll.
898-900 Zilora ferruginea Payk.

SIBBO, KITÖ

27 juli 1951 Ur fågelholk, svart och vit
flugsnappare.

901 Cryptophagus corticinus Thoms.
902-903 Enicmus minutus L.
904-906 Enicmus nidicola Palm

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

28 juli 1951 Under barken av samma tall som
undersöktes 20.7.1951

907 Stenichnus exilis Er.
908-909 Phloeocharis subtilissima Mannh.
910 Conosoma testaceum F.

Kirjautuminen

Kielet