n199-069.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
803

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 803

12 aug. 1951 Sållning av tång vid Stenius'
sandstrand.

1182-1183 Cercyon litoralis Gyll.
1184-1186 Stenus incrassatus Er.
1187 Falagria

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

18 aug. 1951 Från torrt viggkadaver.

1188 Calathus micropterus Duft.
1189 Sciodrepa watsoni Spence
1190-1191 Catops nigrita Er.
1192 Xantholinus tricolor F.
1193 Sipalia circellaris Grav.
1194-1195 Oxypoda annularis Mannh.

På liggande torr nästan avskalad tall.

1196 Leptusa pulchella Mannh.

På liggande torr Hansenia-gran.

1197 Quedius
1198 Phloeocharis subtilissima Mannh.
1199 Leptusa
1200 Leptusa
1201-1202 Euplectus punctatus Muls.
1203-1205 Euplectus punctatus Muls.
1206 Aspidiphorus orbiculatus Gyll.
1207-1216 Crypturgus hispidulus Thoms.

Från det inre murkna träet av en
liggande, torr Hansenia-gran.

1217 Pteryx splendens A. Strand
1218-1228 Pteryx suturalis Heer
1229 Euplectus nanus Reich.

Kirjautuminen

Kielet