n199-070.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
804

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 804

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

18 aug. 1951 Kläckt ur sälg.

1230-1231 Aromia moschata L.

19 aug. 1951 Kläckt ur sälg.

1232 Aromia moschata L.

SIBBO, KITÖ

20 aug. 1951 På husvägg.

1233 Spondylis buprestoides L.

20 aug. 1951 Under barken av liggande, mycket
torr Hansenia-gran.

1234 Atheta linearis Grav.
1235 Oxypoda haemorrhoa Mannh.

Under barken av 1 m hög 8 cm tjock
granstubbe med Hansenia.

1236-1241 Cis punctulatus Gyll.
1242 1244 Ennearthron cornutum Gyll.
1245 Abdera triguttata Gyll.
1246-1248 Eremotes ater L.

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

20 aug. 1951 Kläckt ur sälg.

1249 Acanthoderes clavipes Schrk

23 aug. 1951 Kläckt ur sälg.

1250 Aromia moschata L.

Kirjautuminen

Kielet