n199-075.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
809

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 809

Under barken av liggande grov tall.

1463-1467 Homalota plana Gyll.
1468 Leptusa
1469 Euplectus punctatus Muls.

Sållning av älgspillning på kärr.

1470-1471 Cryptobium fracticorne Payk.

Sållning under några höga björk-
stubbar.

1472-1473 Neuraphes minutus Chaud.
1474 Stenichnus exilis Er.
1475 Atheta ?
1476 Astilbus canaliculatus F.
1477-1483 Cis jacquemarti Mell.
1484 Cerylon ferrugineum Steph.

HELSINGFORS, BUSHOLKEN

4 nov. 1951 Sållning av korkrester.

1485 Oxypoda haemorrhoa Mannh.
1486-1492 Cryptophagus acutangulus Gyll.
1493 Cryptophagus acutangulus Gyll.
1494 Corticaria pubescens Gyll.
1495-1496 Corticaria serrata Payk.
1497 Corticaria longicollis Zett.
1498 Coccinella 11-punctata L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

16 dec 1951 Sållning av ilandflutna växtdelar
under alarna vid Turkkibacka.
Högvatten 9.12.1951.

1499 Notiophilus
1500 Bembidion dentellum Thunb.
1501-1505 Ochthebius stockmanni B.-B.

Kirjautuminen

Kielet