n199-076.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
810

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 810

1506 Clambus armadillo De G.
1507-1510 Trogophloeus elongatulus Er.
1511 Philonthus fuscipennis Mannh.
1512-1513 Mycetoporus splendidus Grav.
1514-1515 Amischa sarsi Munst.
1516 Atheta oblongiuscula Sharp
1517-1518 Atheta fungi Grav.
1519 Corticaria impressa Ol.
1520 Atomaria berolinensis Kr.
1521 Ceuthorrhynchus

Sållning av för en vecka sedan iland-
flutna växtdelar vid mitten av Turkki-
backa.

1522-1523 Brachygluta haematica Leach
1524 Apion

Sållning under alar och fläderbuskar
vid Turkkibacka.

1525 Stenus carbonarius Gyll.
1526 Xantholinus longiventris Heer
1527 Amischa analis Grav.
1528-1530 Dasyglossa prospera Er.
1531-1532 Corticaria impressa Ol.
1533 Phyllotreta

Sållning vid stranden av Vanda å
mittemot Königstedt.

1534 Atheta gregaria Er.

Sållning under asparna i parken
vid ån.

1535 Tachinus
1536-1537 Atheta myrmecobia Kr.
1538-1542 Dorytomus dejeani Faust

Kirjautuminen

Kielet