n199-077.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
811

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 811

Sållning under asparna vid rian.

1543 Omalium caesum Grav.
1544-1546 Amischa analis Grav.
1547 Sipalia
1548 Corticarina
1549 Anthicus antherinus L.

29 dec. 1951 Sållning under videbuskar vid
mitten av Turkkibacka.

1550 Lathrimaeum atrocephalum Gyll.
1551 Stenus boops Ljungh

Sållning av ilandflutna växtdelar
från den 9.12.1951 vid mitten av
Turkkibacka.

1552 Mycetoporus splandidus Grav.
1553 Sipalia circellaris Grav.
1554 Dasyglossa prospera Er.
1555-1556 Brachygluta haematica Leach
1559 Atomaria zetterstedti Zett.
1560 Dorytomus taeniatus F.

På murken granstubbe.

1561-1564 Pterostichus aethiops Panz.

Sållning av murken granstubbe.

1565 Elater erythrogonus Müll.
1566 Corticarina
1567 Corticarina gibbosa Hbst
1568 Corticarina

Från mossa och bark från murken
granstubbe.

1569 Proteinus brachypterus F.
1570 Philonthus varius Gyll.
1571 Gyrophaena

Kirjautuminen

Kielet