n199-078.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
812

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 812

1572-1573 Corticarina
1574 Corticarina gibbosa Hbst
1575 Corticarina
1576 Epuraea

Sållning av löv, barr och mossa under
granar nära aspstubbar.

1577 Proteinus brachypterus F.
1578 Tachinus
1579 Atheta
1580 Atheta
1581 Atheta myrmecobia Kr.
1582 Cryptophagus abietis Payk.
1583 Enicmus transversus Ol.
1584 Corticarina gibbosa Hbst
1585 Scymnus ferrugatus Moll
1586 Adalia conglomerata L.
1587 Apion

Sållning av bark och mossa från
stående grov gran.

1588 Dromius agilis F.
1589-1610 Corticarina
1611-1612 Aphidecta obliterata L.

Kirjautuminen

Kielet