n199-089.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
823

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 823

Under barken av liggande gran i mörk
granskog.

2048 Agonum fuliginosum Panz.
2049 Quedius
2050 Ostoma ferruginea L.
2051 Magdalis

Under barken av liggande rätt färsk
gran.

2052 Hylurgops glabratus Zett.
2053-2056 Dryocoetes hectographus Rtt.

Under barken av liggande björk.

2057 Quedius

Under barken av liggande gran.

2058 Baptolinus pilicornis Payk.
2059 Rhagium inquisitor L.

På björksvamp

2060 Aleochara fumata Grav.
2061-2062 Aleochara moerens Gyll.

Under barken av Pytho kolvensis-gran.

2063 Olisthaerus substriatus Gyll.
2064 Quedius

Under barken av sälg.

2065 Baptolinus pilicornis Payk.

Ur bo i ihålighet i hög aspstubbe.

2066 Cryptophagus acutangulus Gyll.
2067 Corticaria longicollis Zett.

Kirjautuminen

Kielet