n199-091.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
825

[numerot yliviivattu punaisella mustekynällä, kts. n199-003 ja n199-004]

[s] 825

På liggande grov tall.

2108 Dendrophagus crenatus Payk.

På björksvamp.

2109 Lathrobium brunnipes F.

I den mycket murkna granen var
Eucinetus hittades 1950.

2110 Baptolinus longiceps Fauv.
2111 Quedius
2112 Quedius
2113-2116 Stichoglossa prolixa Grav.
2117 Dendrophagus crenatus Payk.
2118-2119 Ostoma ferruginea L.

Sållning av bark från stående tall.

2120-2121 Placusa

23 aug. 1952 Sållning under en av Hylecoetus
dermestoides angripen björkstubbe.

2122 Othius myrmecophilus Kies.
2123 Euryusa castanoptera Kr.
2124 Epuraea pygmaea Gyll.
2125-2127 Epuraea laéviuscula Gyll.
2128 Glischrochilus
2129-2131 Rhizophagus dispar Payk.
2132 Corticaria lapponica Zett.

Med vattenhav.i mörk granskog.

2133-2134 Agabus guttatus Payk.
2135-2136 Agabus opacus Aubé

Från Sphagnum i uttorkat dike.

2137-2138 Patrobus assimilis Chaud.
2139-2140 Hydropus melanarius Sturm

Kirjautuminen

Kielet