n199-099.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
833

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 833

SIBBO, TALLHOLM

24 juni 1953 På bryggan.

2438 Staphylinus ophthalmicus Scop.

1 juli 1953 På bryggan.

2439 Staphylinus ophthalmicus Scop.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

28 juni 1953 Kläckta från larver tagna 21.8.1952
från liggande grov gran.

2440-2444 Pytho kolvensis Sahib.

SIBBO, TALLHOLM

4 juli 1953 På södra stranden.

2445 Dromius agilis F.

7 juli 1953 Kläckt ur torr tall.

2446-2447 Acanthocinus aedilis L.
2448 Pissodes

8 juli 1953 Kläckt ur torr tall.

2449 Dromius marginellus F.

På stranden vid bryggan.

2450 Bembidion bipunctatum L.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

8 juli 1953 Med slaghåv i kärr med Calla
palustris.

2451-2454 Stenus argus Grav.

Kirjautuminen

Kielet