n199-102.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
836

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 836

2545 Bembidion saxatile Gyll.
2546 Anthicus flavipes Panz.

SIBBO, TALLHOLM

14 juli 1953 På marken vid verandan.

2547 Staphylinus ophthalmicus Scop.

BORGÅ, ONAS

14 juli 1953 På Spiraea ulmaris på Onaslandet.

2548-2549 Leptura sanguinolenta L.

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

23 juli 1953 Kläckt från murken al.

2550 Necydalis major L.

BORGÅ, ONAS

27 juli 1953 På liggande grov tall på Onas-
landet.

2551 Elater erythrogonus Müll.
2552 Rhyncolus

I hällkar på Onaslandet.

2553-2556 Hydroporus tartaricus Lec.
2557 Hydroporus tristis Payk.
2558 Gyrinus opacus Sahlb.

I hällkar (ett annat).

2559-2572 Hydroporus tartaricus Lec.

I algbevuxet hällkar med Carex på
Onaslandet.

2573 Bidessus geminus F.

Kirjautuminen

Kielet