n199-119.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
853

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 853

VÄÄKSY

26 maj 1954 Flygande.

3391 Pogonochaerus decoratus Frm.

SIBBO SKÄRGÅRD

7 juni 1954 På björkstock vid Nymans bastu.

3392 Anthribus albinus L.

SIBBO, TALLHOLM

7 juni 1954 Inomhus.

3393 Cryptophagus

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

13 juni 1954 Ur kläckningslåda med al.

3394-3356 Abdera flexuosa Payk.

HELSINGE, LINNA GÅRD

21 juni 1954 På fälld asp i allén vid rian.

3397 Acanthoderes clavipes Schrk
3398 Rnyncolus turbatus Schönh.

Under barken av nyssfälld asp.

3399 Platysoma deplanatum Gyll.
3400 Mycetochara flavipes F.

Med slaghåv.

3401 Philonthus rotundicollis Mén.
3402 Cantharis

Kirjautuminen

Kielet