n199-122.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
856

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 856

BORGÅ, ONAS, LINHOLM

2 juli 1954 Kläckta ur murken al.

3455-3460 Triplax aenea Schall.
3461 Enicmus

HELSINGE, LINNA GÅRD

3 juli 1954 Ur kläckningslåda med asp.

3462-3465 Saperda perforata Pall.

SIBBO, TALLHOLM

4 juli 1954 Under bastun.

3466 Leistus ferrugineus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

4 juli 1954 Ur kläckningslåda med asp fälld
21.6.1954.

3467 Saperda perforata Pall.
3468-3470 Trypophloeus bispinulus Egg.

5 juli 1954 Ur kläckningslåda med asp fälld
21.6.1954.

3471 Agrilus ater L.
3472-3473 Saperda perforata Pall.
3474-3477 Trypophloeus bispinulus Egg.

Ur kläckningslåda med asp från
föreg. år.

3478 Conosoma
3479 Mycetochara flavipes F.

Kirjautuminen

Kielet