n199-128.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
862

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 862

23 aug. 1954 Med vattenhav från kärr med
Calla palustris.

3618-3620 Hydroporus dorsalis F.
3621-3630 Hydroporus piceus Steph.
3631 Agabus congener Thunb.

Under tång på sandstrand.

3632 Chaetarhria seminulum Hbst
3633 Stenus atratulus Er.

SIBBO, TALLHOLM

27 aug. 1954 I mössbo i båthuset.

3634-3635 Corticaria impressa Ol.

HELSINGE, LINNA GÅRD

27 aug. 1954 Ur kläckningslåda med asp från
föreg. år.

3636 Calathus
3637-3640 Quedius
3641-3643 Quedius
3644-3645 Atomaria morio Kol.
3646-3648 Saperda perforata Pall.

Kläckt från asp tagen samma år.

3649 Nudobius lentus Grav.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

27 aug. 1954 Ur kläckningslåda med gran tagen
samma år.

3650 Pissodes
3651 Polygraphus poligraphus L.

Kirjautuminen

Kielet