n199-264.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
997

[s] 997

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

8748 Tetropium fuscum F.
8749 Phyllodecta

FREDRIKSHAMN Kristian Stockmann

18 juli 1965 På marken.

8750 Necrophorus investigator Zett.

SIBBO, TALLHOLM

23 juli 1965 Ljusfångst kl. 20-20.30 250W

8751 Amara bifrons Gyll.

27 juli 1965 I burk med ost i sorkgång.

8752-8753 Cryptophagus setulosus Sturm

30 juli 1965 I nedgrävd burk i trädgårdslandet.

8754 Amara aulica Panz.

31 juli 1965 Flygande vid berget vid stugan.

8755 Staphylinus stercorarius Ol.

TVÄRMINNE Kristian Stockmann

28 juli 1965 På marken.

8756-8758 Calathus erratus Sahlb.
8759 Cymindis macularis Dej.

29 juli 1965 På marken.

8760 Geotrupes stercorosus Scriba

SIBBO, TALLHOLM

5 aug. 1965 Sållning av mossa med döda sorkar.

8761 Megasternum boletophagum Marsh.
8762 Necrophorus investigator Zett.
8763 Ptenidium nitidum Heer

Kirjautuminen

Kielet