n199-270.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
1003

[s] 1003

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

AURLAND, VATNAHALSEN ca 770 m

16 aug. 1965 Med slaghåv på en naturlig äng.

9305-9307 Anthophagus omalinus Zett.
9308-9311 Malthodes flavoguttatus Kies.

Sållning under mossa och löv vid bergvägg.

9312 Othius myrmecophilus Kies.
9313-9315 Atheta alpestris Heer
9316-9317 Oxypoda annularis Mannh.

På väg.

9318 Notophilus biguttatus F.

Under sten.

9319 Pterostichus diligens Sturm

AURLAND, VATNAHALSEN ca 800 m

16 aug. 1965 Sållning av kospillning.

9320 Acrotrichis rugulosa Rossk.
9321-9326 Atheta atramentaria Gyll.
9327 Atheta longicornis Grav.
9328 Atheta dwinensis Popp.
9329 Atheta subtilis Kr.
9330 Oxypoda opaca Grav.
9331 Aphodius lapponum Gyll.
9332 Aphodius piceus Gyll.

Med slaghåv vid hotellet.

9333-9339 Anthophagus omalinus Zett.

Kirjautuminen

Kielet