n199-142.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
876

[s] 876

SIBBO, TALLHOLM

15 juli 1956 Sållning av ruttet hö.

4141 Catops morio F.
4142 Agathidium laevigatum Er.
4143-4146 Megarthrus sinuatocollis Lac.
4147 Proteinus brachypterus F.
4148-4149 Xylodromus depressus Grav.
4150 Stenus clavicornis Scop.
4151-4152 Stilicus rufipes Germ.
4153 Philonthus
4154-4156 Philonthus fimetarius Grav.
4157 Philonthus debilis Grav.
4158 Quedius
4159 Quedius
4160 Quedius
4161-4162 Quedius
4163-4164 Mycetoporus splendidus Grav.
4165 Atheta
4166 Oxypoda opaca Grav.

17 juli 1956 Inomhus.

4167 Cryptamorpha desjardinsi Guer.

HELSINGE, LINNA GÅRD

18 juli 1956 Ur kläckningslåda med asp.

4168 Saperda perforata Pall.

19 juli 1956 Se föreg.

4169 Saperda perforata Pall.

BORGÅ, ONAS, SOLSKINSHOLM

19 juli 1956 Kläckt ur barklös granstock.

4170 Leptura sanguinolenta L.

Kirjautuminen

Kielet