n199-147.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
881

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

[s] 881

HELSINGE, LINNA GÅRD

8 juni 1957 Ur kläckningslåda med asp.

4294 Quedius

BORGÅ, ONAS, RISSKÄR

9 juni 1957 Från måsbo.

4295-4296 Stenus atratulus Er.

Från ejderbo.

4297-4299 Dyschirius globosus Hbst
4300 Astilbus canaliculatus F.

SIBBO, TALLHOLM

9 juni 1957 Flygande.

4301 Cantharis

Med slaghåv.

4302 Amischa analis Grav.
4303 Atomaria analis Er.
4304 Hylastes cunicularius Er.

10 juni 1957 Under barken av klibbal i kläck-
ningslåda.

4305-4309 Corticaria longicollis Zett.

HELSINGE, LINNA GÅRD

15 juni 1957 Från starbo i asp.

4310-4312 Philonthus fuscus Grav.
4313-4315 Atheta nigricornis Thoms.
4316 Atheta divisa Märk.
4317-4318 Microglotta marginalis Grav.

Kirjautuminen

Kielet