n199-279.JPG

Notebook number: 
199
Notebook pages: 
1012

[s] 1012

[numerot yliviivattu punaisella, kts. n199-004 ja n199-005]

9916 Trypodendron lineatum Ol.
9917 Pseudoscorpionida

Under barken av murken björkstubbe vid ån.

9918 Quedius

Sållning av löv och mossa under asparna i parken vid ån.

9919 Catops westi Krog.
9920 Lathrimaeum atrocephalum Gyll.
9921 Tachinus
9922 Tachinus
9923 Atheta gregaria Er.
9924 Corticarina

Sållning av mossa från unga aspar i parken vid ån.

9925 Quedius tenellus Grav.
9926 Tachyporus chrysomelinus L.
9927 Tachinus
9928 Amischa analis Grav.
9929 Sipalia circellaris Grav.
9930 Paramecosoma melanocephalum Hbst
9931 Atomaria
9932 Enicmus transversus Ol.
9933 Chaetocnema
9934-9935 Dorytomus affinis Payk.
9936 Ceuthorrhynchus
9937 Ceuthorrhynchus floralis Payk.

Sållning av löv, torrt gräs och gräsrötter vid
strandsluttningen av Vanda å vid Turkkibacka.

9938-9940 Ochthebius stockmanni B.-B.
9941 Oxytelus rugosus F.
9942 Stenus palustris Er.
9943 Brachygluta haematica Leach

Kirjautuminen

Kielet