n36-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

494 Amara Kyrkobyn Floden[?] nedanför Ailigas Utsjoki 21.6. 1954
495 Amara Som 494 [Kyrkobyn Floden[?] nedanför Ailigas] Utsjoki 21.6. 1954
496 Acidota Kyrkobyn. S vid bäck Utsjoki 21.6. 1954
497 Arpedium Som 496 [Kyrkobyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
498 Acidota Som 496 [Kyrkobyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
499 Dasyglossa Som 496 [Kyrkobyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
500 Epuraea Som 496 [Kyrkobyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
501 Tachinus Kyrkobyn I kospillning Utsjoki 21.6. 1954
502 Aphodius Som 501 [Kyrkobyn I kospillning] Utsjoki 21.6. 1954
503 Aphodius Som 501 [Kyrkobyn I kospillning] Utsjoki 21.6. 1954
504 Elaphrus Kyrkobyn I älvstranden Utsjoki 21.6. 1954
505 Plateumaris Kyrkobyn. Mh från "Kullero" Utsjoki 21.6. 1954
506 Anobium Pulp. Inne på fönster Jno 29.6. 1954
507 Euplectus MS. I murken trädstam Jno 30.6. 1954
508 Quedius Som 496 [Kyrkobyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
509 Atheta Som 496 [Kyrkobyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
510 Byrrhus Kyrkobyn På vag [väg] Utsjoki 21.6. 1954

[ei sivunumeroa]

511 Phytodecta Kyrkobyn Mh från vide Utsjoki 21.6. 1954
512 Stenus Som 496 [Kyrkobyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
513 Dyschirius Älvstranden vid stora sandplagen Ivalo 16.6. 1954
514 Dyschirius Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
515 Dyschirius Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
516 Clivina S. på strandäng Ivalo 16.6. 1954
517 Corymbites Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
518 Corymbites Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
519 Corymbites Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
520 Stenus Arposenniemi S vid lada o. i sank lövskog Jno 14.11. 1954
521 Elater Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
522 Coccinella Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
523 Hylurgops Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
524 Hylurgops Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
525 Ips Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
526 Ips Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
527 Rhynchaenus Mh från björk o. vide på strandäng Ivalo 16.6. 1954

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet