n36-039.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeora]

1140 Philonthus Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada Jno 22.9. 1954
1141 Philonthus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1142 Aleochara Pulp. S. hönsspillning ur tunna Jno 12.10. 1954
1143 Quedius Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1144 Agathidium Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1145 Scaphosoma MS. S. Jno 16.10. 1954
1146 Omosita Pulp. S löv Jno 24.10. 1954
1147 Tachinus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1148 Corticaria Arposenniemi S vid lador o. i sank lövskog Jno 14.11. 1954
1149 Stilicus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1150 Philonthus Pulp. S hönsspilln. ur tunna Jno 23.10. 1954
1151 Conosoma Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1152 Conosoma Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1153 Catops Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1154 Xantholinus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1155 Xantholinus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1156 Tachinus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954

[ei sivunumeroa]

1157 Tachyporus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1158 Quedius Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1159 Bembidion M.S. S. Jno 16.10. 1954
1160 Amara Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1161 Brachygluta Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1162 Tychus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1163 Pteridium Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1164 Stenichnus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1165 Stenus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1166 Gyrophaena Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1167 Monotoma Karsturanta. S vid lador Jno 31.10. 1954
1168 Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus] Karsturanta. S vid lador Jno 31.10. 1954
1169 Actitus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1170 Proteinus Som 1140 [Pöyhiänniemi S löv i skogsdungar o. hö vid lada] Jno 22.9. 1954
1171 Dyschirius Pulp S lövhög i trädgården Jno 25.9. 1954
1172 Atomaria Som 1171 [Pulp S lövhög i trädgården] Jno 25.9. 1954
1173 Leptacinus Som 1171 [Pulp S lövhög i trädgården] Jno 25.9. 1954

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet