n36-044.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36

[ei sivunumeroa]

18 Philonthus Pulp S avskrädeshög Jno 2.5. 1955
19 Philonthus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 4.5. 1955
20 Philonthus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 4.5. 1955
21 Omosita Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 4.5. 1955
22 Omosita Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 4.5. 1955
23 Omosita Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 4.5. 1955
24 Scydmaenus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 4.5. 1955
25 Aleochara Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 4.5. 1955
26 Scydmaenus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 6.5. 1955
27 Scydmaenus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 6.5. 1955
28 Leptacinus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 6.5. 1955
29 Leptacinus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 6.5. 1955
30 Bodister Pulp S löv på mesaplan Jno 7.5. 1955
31 Anobium Muukonsaari S. på lundområdet Jno 28.5. 1955
32 Atheta Pulp Under näver på vedplan Jno 7.5. 1955
33 Som 32 [Pulp Under näver på vedplan] Jno 7.5. 1955
34 Sitona[?] Som 30 [Pulp S löv på mesaplan] Jno 7.5. 1955

[ei sivunumeroa]

35 Apion Som 30 [Pulp S löv på mesaplan] Jno 7.5. 1955
36 Leptacinus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 9.5. 1955
37 Philonthus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 9.5. 1955
38 Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus] Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 9.5. 1955
39 Dissoleucas Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 9.5. 1955
40 Philonthus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 9.5. 1955
41 Philonthus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 9.5. 1955
42 Trogophloeus Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 4.10. 1955
43 Brachypomus [Brachysomus] Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 10.5. 1955
44 Orthocerus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 10.5. 1955
45 Aleochara Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 10.5. 1955
46 Longitarsus Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 9.10. 1955
47 Quedius Som 46 [Pulp. S komposthögar i trädgården] Jno 4.10. 1955
48 Longitarsus Som 18 [Pulp S avskrädeshög] Jno 10.5. 1955
49 Amara Pulp S. i kohagen Jno 11.5. 1955
50 Hypophloeus Pulp Kohagen. Under tallbark Jno 11.5. 1955
51 Nudobius Som 50 [Pulp Kohagen. Under tallbark] Jno 11.5. 1955

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet