n36-055.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

392 Chalcoides Vänoxa. Grunngloet mh Hitis 27.6. 1955
393 Dasytes Som 392 [Vänoxa. Grunngloet mh] Hitis 27.6. 1955
394 Metabletus Vänoxa. Under tång Hitis 27.6. 1955
395 Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus] Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
396 Platystethus Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
397 Dyschirius Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
398 Notiophilus Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
399 Aleochara Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
400 Brachygluta Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
401 Cryptobium Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
402 Cryptophagus Pulp S. komposthögar i trädgården Jno 1.10. 1955
403 Haliplus Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västermeland-fladan Hitis 27.6. 1955
404 Cantharis Som 392 [Vänoxa. Grunngloet mh] Hitis 27.6. 1955
405 Agriotus Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind Hitis 28.6. 1955
406 Dolopius Som 405 [Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind] Hitis 28.6. 1955
407 Propylaea [Propylea] Som 405 [Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind] Hitis 28.6. 1955
408 Cassida Som 405 [Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind] Hitis 28.6. 1955

[ei sivunumeroa]

409 Plagiodera Som 405 [Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind] Hitis 28.6. 1955
410 Aphtona [Aphthona] Som 405 [Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind] Hitis 28.6. 1955
411 Lathrobium Som 405 [Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind] Hitis 28.6. 1955
412 Atheta Som 405 [Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind] Hitis 28.6. 1955
413 Elater Bolax. Ytterstholmen mh Hitis 26.6. 1955
414 Brachypterus Som 413 [Bolax. Ytterstholmen mh] Hitis 26.6. 1955
415 Cidnorrhinus [Cidnorhinus] Som 413 [Bolax. Ytterstholmen mh] Hitis 26.6. 1955
416 Stenus Vänoxa Bötskären. Under tång Hitis 26.6. 1955
417 Stenus Som 416 [Vänoxa. Bötskären. Under tång] Hitis 26.6. 1955
418 Stenus Som 416 [Vänoxa. Bötskären. Under tång] Hitis 26.6. 1955
419 Stenus Som 416 [Vänoxa. Bötskären. Under tång] Hitis 26.6. 1955
420 Pterostichus Som 416 [Vänoxa. Bötskären. Under tång] Hitis 26.6. 1955
421 Catops Pöyhiänniemi S. på fuktiga ställen Jno 23.10. 1955
422 Malachius Bolax. Lökholmarna. mh i strand Hitis 26.6. 1955
423 Potosia Som 422 [Bolax. Lökholmarna. mh i strand] Hitis 26.6. 1955
424 Nanophyes Som 422 [Bolax. Lökholmarna. mh i strand] Hitis 26.6. 1955
425 Galerucella Som 422 [Bolax. Lökholmarna. mh i strand] Hitis 26.6. 1955

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet