n36-058.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[[ei sivunumeroa]

494 Coeliodes Tronsböle. Stranden mot Bromarv. Drivgods SV-vind Tenala 22.6. 1955
495 Lesteva 494 [Tronsböle. Stranden mot Bromarv. Drivgods SV-vind] Tenala 22.6. 1955
496 Haltica 494 [Tronsböle. Stranden mot Bromarv. Drivgods SV-vind] Tenala 22.6. 1955
497 Geotrupes Tronsböle. Glostranden Tenala 23.6. 1955
498 Coelambus Tronsböle. Gloet Tenala 23.6. 1955
499 Enochrus 498 [Tronsböle. Gloet] Tenala 23.6. 1955
500 Melasoma Gunnars Mh på ängsmarken Tenala 21.6. 1955
501 Ilybius Gunnars Tenala 21.6. 1955
502 Dalopius Som 500 [Gunnars Mh på ängsmarken] Tenala 21.6. 1955
503 Galerucella Som 500 [Gunnars Mh på ängsmarken] Tenala 21.6. 1955
504 Hylobius Som 500 [Gunnars Mh på ängsmarken] Tenala 21.6. 1955
505 Athous Som 500 [Gunnars Mh på ängsmarken] Tenala 21.6. 1955
506 Oedemera Som 500 [Gunnars Mh på ängsmarken] Tenala 21.6. 1955
507 Anthobium Som 500 [Gunnars Mh på ängsmarken] Tenala 21.6. 1955
508 Rhampus [Rhamphus] Som 500 [Gunnars Mh på ängsmarken] Tenala 21.6. 1955
509 Apion Som 500 [Gunnars Mh på ängsmarken] Tenala 21.6. 1955
510 Miarus Vimonböle [?] Mh på äng Tenala 21.6. 1955

[ei sivunumeroa]

511 Apoderes [Apoderus] Som 510 Vimonböle [?] Mh på äng Tenala 21.6. 1955
512 Phytonomus [Vimonböle [?] Mh på äng] Tenala 21.6. 1955
513 Lochmaea [Vimonböle [?] Mh på äng] Tenala 21.6. 1955
514 Rhogium [Rhagium] Vimonböle Propstrav Tenala 21.6. 1955
515 Hylobius Tronsböle På landsväg Tenala 24.6. 1955
516 Prosternum [Prosternon] Som 515 [Tronsböle På landsväg] Tenala 24.6. 1955
517 Ilybius Vänoxa. Under tång Hitis 25.6. 1955
518 Corymbites Vänoxa. Mh Hitis 25.6. 1955
519 Elater Som 518 [Vänoxa. Mh] Hitis 25.6. 1955
520 Melasoma Som 518 [Vänoxa. Mh] Hitis 25.6. 1955
521 Rhogium [Rhagium] Vänoxa. På timmer Hitis 25.6. 1955
522 Cercyon Vänoxa. Savig björkstubbe Hitis 25.6. 1955
523 Enochrus Bolax Hemlandet. Strandvattnet i Västermeland fladan Hitis 27.6. 1955
524 Bidessus Som 523 Bolax Hemlandet. Strandvattnet i Västermeland fladan Hitis 27.6. 1955
525 Cryptophagus Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind Hitis 28.6. 1955
526 Phyllotreta Som 525 [Vänoxa. Drivgods i strand NO-vind] Hitis 28.6. 1955
527 Cytilus Bolax. Lökholmarna Mh i strand Hitis 26.6. 1955

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet