n36-060.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

562 Bembidion Tronsböle Stranden mot Bromarv Drivgods SV-vind Tenala 22.6. 55
563 Hylastes Gunnars Drivgods i stranden Tenala 23.6. 55
564 Apion Som 563 Tenala 23.6. 55
565 Cassida Som 563 Tenala 23.6. 55
566 Hylobius Som 563 Tenala 23.6. 55
567 Longitarsus Som 563 Tenala 23.6. 55
568 Haltica Som 563 Tenala 23.6. 55
569 Gymnetron Som 563 Tenala 23.6. 55
570 Calvia Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 6.10. 55
571 Meligethes Gunnars mh på ängen Tenala 21.6. 55
572 Hydroporus Gunnars I vattenpuss Tenala 21.6. 55
573 Strophosomus Tronsböle Vimonböle mh på ängsmark Tenala 21.6. 55
574 Apion Som 573 Tenala 21.6. 55
575 Ceuthorrhynchus [Ceuthorynchus] Som 573 Tenala 21.6. 55
576 Chaleoides Som 573 Tenala 21.6. 55
577 Epuraea Som 573 Tenala 21.6. 55
578 Thanasimus Tronsböle Vimonböle på [tunnistamaton sana] Tenala 21.6. 55

[ei sivunumeroa]

579 Melasoma Pulp. På ung asp Jno 13.7. 55
580 Euplictus Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 8.10. 55
581 Phyllodecta Pulp mh på mesaplan Jno 17.7. 55.
582 Phyllodecta Som 581 Jno 17.7. 55
583 Ceuthorrhynchus [Ceuthorynchus] Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 2.10 55
584 Cantharis Som 581 Jno 17.7. 55
585 Cantharis Som 581 Jno 17.7. 55
586 Anaspis Som 581 Jno 17.7. 55
587 Gaurotes Vesikkola vägen På Spirea Jno 18.7. 55
588 Atheta Pulp. S. komposthögar i trädgården Jno 1.10. 55
589 Leptura Som 587 Jno 18.7. 55
590 Leptura Som 587 Jno 18.7. 55
591 Leptura Som 587 Jno 18.7. 55
592 Strangalia Som 587 Jno 18.7. 55
593 Atheta Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 1.10. 55
594 Oberea Vesikkola vägen. På glattbladig vide Jno 18.7. 55
595 Oberea Som 594 Jno 18.7. 55

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet