n36-066.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

766 Necrophorus Pulp Hg-lampa Jno 8.9. 1955
767 Necrophorus Som 766 Jno 8.9. 1955
768 Hydroporus Muukonsaari Vikbotten med rik veg. i sin mitt Jno 10.9. 1955
769 Hydroporus Som 768 Jno 10.9. 1955
770 Hydroporus Som 768 Jno 10.9. 1955
771 Hydroporus Som 768 Jno 10.9. 1955
772 Hydroporus Som 768 Jno 10.9. 1955
773 Hydroporus Som 768 Jno 10.9. 1955
774 Hydroporus Som 768 Jno 10.9. 1955
775 Berosus Som 768 Jno 10.9. 1955
776 Berosus Som 768 Jno 10.9. 1955
777 Berosus Som 768 Jno 10.9. 1955
778 Agabus MS. Norrviken Jno 11.9. 1955
779 Bidessus Som 778 Jno 11.9. 1955
780 Coccidula Som 778 Jno 11.9. 1955
781 Hydroporus Som 768 Jno 10.9. 1955
782 Cercyon Pulp S. ur tunna med hönsspillning Jno 18.9. 1955

[ei sivunumeroa]

783 Gnathonchus[?] [Gnathoncus] Som 782 Jno 18.9. 1955
784 Gnathonchus[?] [Gnathoncus] Som 782 Jno 18.9. 1955
785 Gnathonchus[?] [Gnathoncus] Som 782 Jno 18.9. 1955
786 Lathridius Arposenniemi S vid lada, löv mm Jno 18.9. 1955
787 Philonthus Pöykiänniemi. S. på fuktiga ställen Jno 23.10. 1955
788 Astenus Som 786 Jno 18.9. 1955
789 Bolitobius Som 786 Jno 18.9. 1955
790 Leptacinus Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 2.10. 1955
791 Anacaena Som 786 Jno 18.9. 1955
792 Megasternum Som 786 Jno 18.9. 1955
793 Atomaria Som 786 Jno 18.9. 1955
794 Xylodromus Som 786 Jno 18.9. 1955
795 Anacaena Som 786 Jno 18.9. 1955
796 Corticaria Som 786 Jno 18.9. 1955
797 Atheta Pulp. S. komposthögar i trädgården Jno 12.10. 1955
798 Oxytelus Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 2.10. 1955
799 Gyrinus Arposenniemi Utfallsdike Jno 18.9. 1955

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet