n36-107.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

426 Philonthus Rasala. S vid lador, i skogsdungar Lappee 17.11. 1957
427 Atomaria Kiukas. S vid lador o. i lövskog Jno 10.11. 1957
428 Atheta Pulp. S ur tunna med hönsspillning Jno 29.9. 1957
429 Rhizophagus Som 428 [Pulp. S ur tunna med hönsspillning] Jno 29.9. 1957
430 Megarthrus Pulp. S komposthögar i trädgården Jno 29.9. 1957
431 Agathidium Som 430 [Pulp. S komposthögar i trädgården] Jno 29.9. 1957
432 Atomaria Som 430 [Pulp. S komposthögar i trädgården] Jno 29.9. 1957
433 Syntomium Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog Jno 6.10. 1957
434 Stenus Rasala. S vid lador, i skogsdungar, myrbon Lappee 17.11. 1957
435 Brachygluta Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
436 Xantholinus Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
437 Bolitobius Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
438 Quedius Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
439 Quedius Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
440 Tachyporus Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
441 Oxypoda Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
442 Astenus Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957

[ei sivunumeroa]

443 Olibrus Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
444 Olibrus Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
445 Quedius Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
446 Syntomium Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
447 Emphylus Haukilahti. S. vid lador, löv. myrbon. Peräsuoniitut. trakten Jno 16.11. 1957
448 Amischa Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
449 Stenus Som 433 [Virkkilä trakten S vid lador o. i sank lövskog] Jno 6.10. 1957
450 Oxypoda S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna Jno 12.10. 1957
451 Oxypoda Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957
452 Oxypoda Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957
453 Oxypoda Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957
454 Oxypoda Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957
455 Oxypoda Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957
456 Tachyporus Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957
457 Tachyporus Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957
458 Omalium Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957
459 Omalium Som 450 [S. vid lador o. i en lövdunge. Hyvättilä ängsmarkerna] Jno 12.10. 1957

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet