n36-124.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

290 Ocyusa Haukilahti. Peräsuoniityt-trakten. S. vid lador skogstjärn m.m. Jno 22.11. 1958
291 Adrastus Pulp. Mesaplan Mh Jno 17.7. 1958
292 Adrastus Som 291 [Pulp. Mesaplan Mh] Jno 17.7. 1958
293 Luperus Som 291 [Pulp. Mesaplan Mh] Jno 17.7. 1958
294 Luperus Som 291 [Pulp. Mesaplan Mh] Jno 17.7. 1958
295 Malthinus El-linjegatan ovanför Kiukkaan lammet Mh Jno 19.7. 1958
296 Geodromius Suomensalo Drivgods NO-vind Jno 29.6. 1958
297 Geodromius Som 296 [Suomensalo Drivgods NO-vind] Jno 29.6. 1958
298 Anobium Som 296 [Suomensalo Drivgods NO-vind] Jno 29.6. 1958
299 Prosternum Som 296 [Suomensalo Drivgods NO-vind] Jno 29.6. 1958
300 Cantharis Som 296 [Suomensalo Drivgods NO-vind] Jno 29.6. 1958
301 Cryptophagus Kaisalampi trakten Mh på äng Jno 1.7. 1958
302 Mogdalis Kaisalampi trakten Mh i gles granskog Jno 1.7. 1958
303 Mogdalis Som 302 [Kaisalampi trakten Mh i gles granskog] Jno 1.7. 1958
304 Aphodeus Kaisalampi trakten I gammal kospillning Jno 1.7. 1958
305 Rhynchaenus Piutulan niityt Mh Jno 3.7. 1958
306 Epuraea Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958

[ei sivunumeroa]

307 Phalachrus Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
308 Olaphrum Korvenniityt. S. om Jänhiälä st. S. vid lador o i ängskanter Jno 31.10. 1958
309 Anaspis Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
310 Atheta Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
311 Malachius Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
312 Cryptocephalus Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
313 Melasoma Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
314 Cantharis Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
315 Cantharis Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
316 Rhagonycha Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
317 Cyrophaena Som 305 [Piutulan niityt Mh] Jno 3.7. 1958
318 Cassida Muukonsaari Mh Jno 4.7. 1958
319 Denticollis Som 318 [Muukonsaari Mh] Jno 4.7. 1958
320 Rhampus [Rhamphus] MS. Mh från lövträn längs Storvikens strand Jno 4.7. 1958
321 Rhampus [Rhamphus] Som 320 [MS. Mh från lövträn längs Storvikens strand] Jno 4.7. 1958
322 Rhampus [Rhamphus] Som 320 [MS. Mh från lövträn längs Storvikens strand] Jno 4.7. 1958
323 Rhagonycha Som 320 [MS. Mh från lövträn längs Storvikens strand] Jno 4.7. 1958

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet