n36-133.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

596 Coccinella På stolpe på järnvägsområdet Hangö 6.9. 1958
597 Mycetoporus Tulluddstrakten. Under tång Hangö 6.9. 1958
598 Atheta Som 597 [Tulluddstrakten. Under tång] Hangö 6.9. 1958
599 Atheta Som 597 [Tulluddstrakten. Under tång] Hangö 6.9. 1958
600 Atheta Som 597 [Tulluddstrakten. Under tång] Hangö 6.9. 1958
601 Corticaria Som 597 [Tulluddstrakten. Under tång] Hangö 6.9. 1958
602 Geodromicus [Geodromius] Badhuspark-trakten. Under tång Hangö 5.9. 1958
603 Omalium Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
604 Stenus Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
605 Aleochara Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
606 Aleochara Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
607 Aleochara Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
608 Cafius Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
609 Cafius Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
610 Hyphydrus Tullinsalmi Strandvatten Taipalsaari 3.9. 1958
611 Quedius Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
612 Atheta Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958

[ei sivunumeroa]

613 Atheta Badhusparkstrandens fortsättning. Under tång Bromarv 5.9. 1958
614 Atheta Som 613 [Badhusparkstrandens fortsättning. Under tång] Bromarv 5.9. 1958
615 Aphodius Tronsböle. Kospilln. Tenala 7.9. 1958
616 Aleochara Som 615 [Tronsböle. Kospilln.] Tenala 7.9. 1958
617 Cercyon Som 615 [Tronsböle. Kospilln.] Tenala 7.9. 1958
618 Atheta Som 615 [Tronsböle. Kospilln.] Tenala 7.9. 1958
619 Cafius Som 602 [Badhuspark-trakten. Under tång] Hangö 5.9. 1958
620 Ilybius Som 610 [Tullinsalmi Strandvatten] Taipalsaari 3.9. 1958
621 Aleochara Pulp. S. hönsspilln. Jno 14.9. 1958
622 Hydraena Vitjamäki I bäcken Jno 14.9. 1958
623 Hydraena Som 622 [Vitjamäki I bäcken] Jno 14.9. 1958
624 Stenus Som 622 [Vitjamäki I bäcken] Jno 14.9. 1958
625 Agabus Som 622 [Vitjamäki I bäcken] Jno 14.9. 1958
626 Agabus Som 622 [Vitjamäki I bäcken] Jno 14.9. 1958
627 Acrolocha Vitjamäki. S vid lador, hästspilln., i skog Jno 14.9. 1958
628 Acrolocha Som 627 [Vitjamäki. S vid lador, hästspilln., i skog] Jno 14.9. 1958
629 Acrolocha Som 627 [Vitjamäki. S vid lador, hästspilln., i skog] Jno 14.9. 1958

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet