n36-171.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

494 Hydroporus Vägen kk-Vitjamäki Lerdannen [Lerdammen] vid avtaget till Pätilä Jno 11.9. 1960
495 Atheta Vid vägen mot Kilteinen. S vid lador o. i skog Jno 16.9. 1960
496 Conosoma S. i skog nära Linnanmäki Jno 17.9. 1960
497 Hydraena S vid Partala bäckens stränder Lappee 24.9. 1960
498 Anacaena Som 497 [S vid Partala bäckens stränder] Lappee 24.9. 1960

501 Oxypoda Hyvättilä. S vid ängsmarker o. i skog Jno 1.10. 1960
502 Soronia Som 501 [Hyvättilä. S vid ängsmarker o. i skog] Jno 1.10. 1960
503 Simplocaria Som 501 [Hyvättilä. S vid ängsmarker o. i skog] Jno 1.10. 1960
504 Cassida Som 501 [Hyvättilä. S vid ängsmarker o. i skog] Jno 1.10. 1960
505 Trachyphloeus Pulp S på mesaplan Jno 8.10. 1960

[ei sivunumeroa]

1 Cryptophagus S. vid Konnunsuoladan vid vägskälet till Hyvättilä Jno 5.3. 1961
2 Tachyporus Som 1 [S. vid Konnunsuoladan vid vägskälet till Hyvättilä] Jno 5.3. 1961
3 Tachyporus Som 1 [S. vid Konnunsuoladan vid vägskälet till Hyvättilä] Jno 5.3. 1961
4 Monotoma MS. S. myrbo vid bastun Jno 12.3. 1961
5 Oxypoda Som 4 [MS. S. myrbo vid bastun] Jno 12.3. 1961
6 Emphylus Som 4 [MS. S. myrbo vid bastun] Jno 12.3. 1961
7 Atomaria Som 1 [S. vid Konnunsuoladan vid vägskälet till Hyvättilä] Jno 25.3. 1961
8 Oxypoda S. vid Anola bäcken Jno 28.10. 1961
9 Atheta S. myrbo vid Vesikkola vägen Jno 16.4. 1961
10 Atheta Som 9 [S. myrbo vid Vesikkola vägen] Jno 16.4. 1961
11 Atheta Som 9 [S. myrbo vid Vesikkola vägen] Jno 16.4. 1961
12 Atheta Som 9 [S. myrbo vid Vesikkola vägen] Jno 16.4. 1961
13 Tachyporus Korvenniityt. S om Jänhiälä st. S vid lador o. i diken Jno 4.11. 1961
14 Notothecta Som 9 [S. myrbo vid Vesikkola vägen] Jno 16.4. 1961
15 Cryptorhynchidius [Cryptorhynchus] Korvenniityt. S vid lada o i diken Jno 4.11. 1961
16 Phyllotreta S vid Anola-bäcken Jno 28.10. 1961
17 Xantholinus Som 9 [S. myrbo vid Vesikkola vägen] Jno 16.4. 1961

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet